• +45 40681197
  • skibet@skibet.net

Tag-arkiv både

Skibet Træskib båd sejlads værft

Slidte spanter på træskibet

De oprindelige spanter har det ikke så godt mere. Der er derfor en rigtig god grund til, at Skibsbevaringsfonden gerne vil lave 6-års plan for Skibet.

Finn og Tom fra Skibsbevaringsfonden har talt om en tretrinsraket, hvor Skibsbevaringsfonden vil betale for opmåling og lave skabeloner af spanter fra mastekisten og frem.

Det er dejligt, at der allerede nu lægges en langsigtet plan for Skibet.

Ny planke på båden

Torsdag morgen klokken 6.00 blev radioerne hentet, så de kunne komme til eftersyn i Kolding.

Senere på dagen var der planlægningsmøde med Finn på værftet i Løgstør. Her blev der talt om spillet, og om hvad smeden skal lave for os.

Der blev sørme også tid til at få sat en planke på båden. Den har været i svedekiste og er nu spændt op, så den får form, før den blev tilpasses fredag.

Derudover blev der vandet og gjort klar ude agter til weekendarbejde.

Skibet skal vandes

Onsdag blev agterlugen på jollen lavet og sat på. Nu skal vores vandpumpe skilles ad, så den kan blive renset og poleret

Vores båd skal vandes, og vi skal have lavet en plan for maling af skanseklædning, støtter, agterdæk, luer m.m.

Derudover er der fundet trætjære og en kogeplade frem samt gryde til at opvarme tjære med. Forhåbentligt kan vi begynde i weekenden på dette.

 Inddeling af ansvarsområder på træskibet

Tirsdag blev givet lak og olie, og Torben fik gang i høvlen og laver åre.

Vores jolle, Jolly, har været fyldt med vand, men er blevet tilset og har det nu godt.

For at få tingene til at flaske sig, så vi er klar, når Skibet kommer fra værftet, deler besætningen sig op i ansvarsområder, og finder tovholdere så vi kan aflaste hinanden.

Helene har derfor oprettet en Doodle-afstemning om, hvem der kan arbejde på Skibet hvornår.

Skibet Træskib båd sejlads 8

Grill og skøn skibsaften

Skibsaften var intet mindre end super skøn aften. Alle gjorde en rigtig fin indsats. Besætningen glæder sig sådan til at lære mere, sejle, og hygge mere med de andre ombord. Det er her venskaber skabes og sammenhold formes.

Skibet Træskib båd sejlads 4

Selvom det stadig var køligt, blev der grillet på skibsaftenen.

Hele 13 personer mødte op, der blev grillet, og alle havde en skøn aften. Formanden er også begejstret:

– Jeg er så glad for, stemningen i foreningen, og at medlemmerne tager fat, og at i kan lide at være sammen. Der var en fantastisk stemning til skibsaftenen, siger Peer Bonnemann og tilføjer:

– Det begynder at køre, og besætningen ved mere og mere om at vedligeholde et historisk fartøj og de brænder for fællesskabet. Jeg er Pjattet med jer! mange tak.

Skibet skal saltes

Skibet Træskib båd sejlads 1

Det ligner pudderesne, men det er rent faktisk salt, som er strøet ud på sSkibets planker. På den måde, holder træet bedre på fugten, og risikoen for, at plankerne sætter sig, og der kommer skader på træskibet mindskes.

I Løgstør tørrer Skibet ud i varmen inde i hallen og skal derfor vandes. Ferskvand er ikke godt, og der skal derfor strøs salt på båden. Salt holder på fugten, og derfor skal besætningen, når den er deroppe, tjekke, om der er behov for vanding.

Påske med sejlads, arbejde og hygge

I påsken har besætningen lakeret master, rengjort motorrum, hvilket man bliver møget (beskidt på jysk) af. Vi har støvsuget overskydende vand op i salonen og givet salt og vand. Det var den praktiske del.

Den anden del bestod af kaffe, påskeæg, Hinnerup-sandwich og kage med dejlig fyld, og så en dejligt sejltur på Limfjorden. Vi ku’ ik’ sige nej, til Finns tilbud om en tur på fjorden, hvor vi så sæler og lagde til i Livø havn.

Det har været en skøn dag med 50 procent arbejde og 50 procent hygge og afslapning. Men vi får travlt det næste stykke tid, der bliver brug for os alle.

Ny plan for restaurering skal laves

Skibsbevaringsfonden har bedt Finn i samarbejde med os om at lave en plan for den videre restaurering. Der tænkes specielt på forskibet og plankeværen (det er den der går fra for til agter og bærer dæksbjælkerne), samt udskiftning til trænavler. Planen er, at det skal ske over 6 år.

Ude agter mellem agterdækket og agterspejl er kittet slået fra. Det skal gerne krattes op, så vi kan starte forfra med at komme tråd i og mætte det med trætjære og nyt Kit.

Skibet Træskib båd sejlads 5

Selvom besætningen hygger sig, når de er sammen, bliver der også tid til lidt arbejde.

Skibet træskib båd sejlads jolle 7

Skibet har fået ny slæbejolle

I løbet af den forgangne uge, fik Skibet ny slæbejolle.

Det er en årsmodel 1972 – 1983 på 3,70 meter i længden og 1,55 meter bred. Trods størrelsen har den en kampvægt på 115 kilo, så der skal lægges kræfter i for at løfte den.

Vi har øvet med den nye jolle, og på de kommende skibsaftner lave øvelser med Jollen. Alle skal lære at ro og bruge motoren, lægge til og fra land og samle en mand op der ligger i havnen m.m.

Agterspejlet på slæbebåden manglede en forstærkning til påhængsmotoren.

Arbejdet på Skibet skrider frem

Skibet træskib båd sejlads jolle 4
Pigerne tager prisen for den flotteste rotur i jollen.

I Løgstør har Skibets besætning fået tømt brændstoftanken, næsten. Det drejer sig om måske en dunk mere, men desværre havde vi ikke flere.

Skruen er skilt ad, vandpumpen er afmonteret. Der er støvsuget slam og vand i salon og motorrum og tørret efter.

Tidsplanen bliver stram på beddingen. Det har trukket meget ud med det skib der ligger inde i hallen nu, men hvis hjælper med ekstra hænder, så bliver det nemmere at nå vores mål: Pinsestævnet i Holbæk.

Finn er villig til at lægge arbejdstimer i weekenderne, så vi kridter skoene, vi kan lykkedes med det her.

Båden kom ind i hallen på værftet

Vores båd kom i hallen. Da Skibet skal ind i hallen, blev masterne taget ned og lagt på bukke, så vi kan slibe og lakere. Der er en del slidskader som skal slibes i bund og have 8 gange lak.

Vi har talt med Finn om vores lossebom. Han har én, der har været brugt til et kursus, som han havde tænkt sig skulle bruges til sin egen klyverbom. Han har i stedet valgt at lime en op, så vi kan overtage den overskydende.

Skibets spanter skaber grublerier

Fredag blev der holdt første byggemøde i Løgstør med Tom fra Skibsbevaringsfonden og med Finn fra værftet.

Vi har talt om, hvordan vi griber det an med udtagning af spanter. Finn mener, at vi skal lave en skabelon af dem, der er medtaget. Uanset hvor træet, der er tørret længe nok, kommer fra skal der bruges sådanne.

Derudover tænkes og graves der i, hvordan spandene skal fremkomme. Finn vil gerne lime dem op, og Tom og Peer vil gerne have dem af krumvokset eg. Problemet er bare, at der ikke er meget eg at finde i landet.

Om det bliver Dansk Skibstræ i Kolding eller måske Limfjordsmuseet der må af med noget pind, vides ikke endnu.

Skibet træskib båd sejlads

Skibet har strøget masterne

Skibets master er taget ned. Det gamle træskib Skibet skal nemlig på værft, så det er klar til sejlads i den nye sæson.

Skibet er på værft frem til den 31. maj, hvorefter det sejler til Holbæk. Her lægger træskibe fra hele landet til i forbindelse med Træskibs Sammenslutningens årlige Pinsetræf.

Skibet træskib båd sejlads
Sådan ser det ud, når master og tovværk er lagt ned. Til sommer bliver båd med mast og sejl igen søsat, så Skibet igen kan få vand under kølen.

Skibet skal på værft, så det kan blive klar til sejlads i den nye sæson. Derfor skal masterne på det gamle træskib tages ned. Det skete lørdag den 23. februar.

800 kg ballast blev ved lejligheden slæbt i land, og “Skibet” har hævet sig 20 cm i stævnen.

Skibet er et træskib for fulde sejl


Sådan så Skibet ud lørdag formiddag, før masterne blev taget ned. Det gamle træskib er bevaringsværdigt og støttes blandt andet af Skibsbevaringsfonden.

Arbejdet med at få master, sejl og anden ballast af Skibet tog det meste af formiddagen. Træskibet ligger nu som et pindsvin uden pigge i Aarhus Havn. Synet er en anelse vemodigt, når man helst vil se Skibet for fulde sejl.

2 kvinder og 4 mand arbejdede på at få træskibets master ned og rigget dem af Skibet. Al ballasten med sejl blev lagt op på land, inden der blev serveret frokost, øl, kaffen og kagerne.

Træskibet Skibet tages op i uge 10 – så er det foreløbigt slut med sejlads indtil senere på sæsonen.

Skib uden sejl – men kun i en periode

Sådan ser Skibet ud uden master. Træskibet med sejl og ror og hele molevitten skal på værft og tages snart op af vandet.

Skibet skal på værft i Løgstør. Værftet i Løgstør er eksperter i at renovere og vedligeholde ældre træskibe og gøre dem klar til sejlads.

Torsdag i uge 10 bliver skibet taget op af vandet med en kran og kørt til værftet. Så er det foreløbigt slut med sejlads i en periode, mens skibstømrerne på værftet får tilset Skibet.

Skibet er en båd af typen galease

Her kan man se, hvordan masterne på båden ser ud.
I modsætning til andre ældre træskibe, er den forreset mast højere end den bageste.

Skibet er en galease. Det er en type træskib, hvor den forreste mast er højere end den bageste og giver en anden form for sejlads end på andre både.

Når Skibet er klar til sejlads igen, så har sejlersæsonen for landets andre træskibe været i gang i noget tid. Forhåbentligt kan Skibet alligevel nå at være med til klassiske sejladser som Fyn Rundt, hvor rigtig mange gamle og bevaringsværdige træskibe og både deltager.


Skibet træskib båd sejlads

Skibet er en sejlende kulturarv

Skibet er Danmarks ældste galease. Skibet sejler for sejl Foreningen til bevarelse af Skibet 1880s formål er, at eje, administrere og sejle med Galeasen ”Skibet” af Århus.

Skibet støttes af Skibsbevaringsfonden

Skibet deltager i mange sejladser. Her ses Skibet i Flensborg Fjord til Romregatta

Skibet og andre ældre skibe støttes af Skibsbevaringsfonden, hvis fonden finder værdige til bevarelse. En stor del af de skibe, som Skibsbevaringsfonden støtter sejler for sejl.

Skibet sejler for sejl

Skibet er en båd af typen galease. Her ses skipper på Skibet, Peer Bonnemann

Skibet er et af Danmarks ældste sejlende klinkbyggede skibe af træ og sejler for sejl. Den maritime kulturarv er vigtig at bevare, fordi Danmark er en sejl-farende nation med stærke traditioner inden for skibe

Nye sejl på Skibet

Skibet har fået nye sejl. Det fik Skibet i foråret 2018. Her sejlede Skibet for sejl med andre skibe til den årlige romregatta i Flensborg. Skibet og de andre skibe sejlede alle for sejl, og de havde god vind. De nye sejl virker fremragende.

Se mere her om Skibet her: