Træskibs SammenslutningenTræskibs Sammenslutningen

Skibet er medlem af Træskibs Sammenslutningen og deltager derfor i træf og andre arrangementer sammen med Træskibs Sammenslutningen.

Skibet træskib båd sejlads TS venner 5

Skibet er medlem af Træskibs Sammenslutningen og deltager derfor i Træskibs Sammenslutningens arrangementer.

Om Træskibs Sammenslutningen

Træskibs Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.