Skibsbevaringsfonden

Skibsbevaringsfonden

Skibsbevaringsfonden har af flere omgange ydet støtte i form af rente- og afdragsfrie lån til Skibet.

Første gang Skibsbevaringsfonden valgte at støtte restaureringen og bevaringen af Skibet var i 1998. Her modtog Skibet 250.000 kroner til en gennemgribende restaurering.

Skibet træskib båd sejlads Skibsbevaringsfonden
Skibsbevaringsfonden har et engagement i Skibet på 1.325.000 kr.

Siden har Skibsbevaringsfonden øget deres engagement i Skibet til 1.325.000 kroner. Beløbet er blevet tildelt i rater, efter Skibets forlis i oktober 2014, hvor Skibet efterfølgende blev restaureret ved Aarøsund bådebyggeri.

Istandsættelsen her omfattede også en delvis rekonstruktion af dæksplanet og flytning af begge master, så båden i dag fremstår i tilnærmet oprindelig skikkelse og i store træk som tiden omkring 1910.

Senest har Skibsbevaringsfonden i forbindelse med, at Skibet har opnået A-status for ”Autentisk” bevaringsværdigt, sejlførende skib, lagt en plan i samarbejde med Løgstør Bådbyggeri om udskiftning af planker (primært plankeværen) samt udskiftning til trænavler.

Dette arbejder startede i 2019 foråret, og skal efter planen ske over en
periode på 6 år.

Om Skibsbevaringsfonden

Skibsbevaringsfonden har til formål at bidrage til bevaring af kulturhistorisk værdifulde danske fartøjer.

Dette formål forfølger Fonden primært ved at yde økonomisk støtte i form af rente- og afdragsfrie lån til bevaringsværdige, danske skibe samt gennem alment oplysende arbejde. Kun de skibe, som Fonden har erklært bevaringsværdige, kan opnå støtte.