Friluftsrådet

Friluftsrådet

Friluftsrådets bestyrelse besluttet at yde et tilskud til renovering af bom og spil på Skibet.

Tilskuddet gives med henblik på at tilbyde krigsveteraner og deres familie sejlture, der kan styrke deres fællesskaber og mentale sundhed.

Tilskuddet er på 20.000 kr. ud af et samlet budget på 68.300 kr.

Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet:

Projektet gennemføres af frivillige, og der er samarbejde til foreninger.

Om Friluftsrådet

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, som samler 85 organisationer.

Gennem politisk interessevaretagelse, projekter og kampagner forbedrer Friluftsrådet mulighederne og rammerne for danskernes friluftsliv.

Friluftsrådets medlemsorganisationer har det til fælles, at deres aktiviteter handler om natur, miljø eller friluftsliv – men derudover kan medlemmerne have mange forskellige interesser i at bruge og opleve naturen.