Træskibsforeningen i AarhusTræskibsforeningen i Aarhus

Skibet er medlem af Træskibsforeningen i Aarhus og ligger derfor til kaj ved træskibsforeningens havnearealer i Aarhus.

Skibet er hjemhørende i Aarhus og ligger ved Træskibsforeningens havnearealer.

Om Træskibsforeningen i Aarhus

TSA har bl.a. som formål at fremme bevarelsen af ældre bevaringsværdige træfartøjer og kopier heraf under videst mulig hensyntagen til disses kulturhistoriske værdi og at deltage i og arrangere træskibsstævner og sejladser.