Nordea-fonden

Nordea-fonden

Skibet støttes af Nordea-fonden.

Midlerne fra Nordea-fonden skal bruges til at udbygge samarbejdet med Veteranhjem Midtjylland i Aarhus.

Skibet træskib båd sejlads Nordeafonden
Skibet har søgt Nordea-fonden om midler til aktiviteter, som skal fremme det gode liv.

Foreningen til Bevarelse af Skibet 1880 kan med støtte fra Nordea-fonden i højere grad tilbyde aktivitet med vedligehold og sejlads til personer, der interesserer sig for Skibet, eller som kan have særlig gavn af arbejdet eller sejladsen med ”Skibet”.

Midlerne hos Nordea-fonden er søgt for at fremme det gode liv i forbindelse med Skibets engagement i Veteranhjem Midtjylland i Aarhus.

Om Nordea-fonden

Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. For Nordea-fonden handler det gode liv om at være i balance – både med os selv og verden omkring os.