DUI SKIBETVelkommen ombord på DUI SKIBET

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende børne-, ungdoms- og familieorganisation, der tilbyder aktiviteter for hele familien.

Foto: Anne Marie Dinesen

Arrangementer

Vi afholder løbende arrangementer fra Fiskerivej 32, 8000 Aarhus C

Sejlads med DUI SKIBET

Kom med på togt, når DUI Skibet sejler rundt i Aarhus Bugt, eller på de længere togter forskellige steder i Danmark.

Lær om havet fra land

Havet er spændende og der er masser at lære. Du kan enten lære hvordan man sejler et skib, eller lære om alle de planter og dyr der findes i havet.

Bliv Frivillig i DUI SKIBET

Kom med på togt, når DUI Skibet sejler rundt i Aarhus Bugt, eller på de længere togter forskellige steder i Danmark. Havet er spændende og der er masser at lære. Du kan enten lære hvordan man sejler et skib, eller lære om alle de planter og dyr der findes i havet. DUI Skibet drives frivilligt. Fællesskabet blandt de frivillige er helt specielt og alle kan være med.

Kontakt DUI SKIBET

Kontakt os og hør mere om, hvad et medlemskab af DUI SKIBET betyder for dig på:

Telefon: +45 40681197
Mail: skibet@skibet.net

Kontingentsatser:

 • Enkeltmedlemsskab 150,- kr. årligt
 • Familiemedlemsskab 300,- kr. årligt
 • Intromedlemsskab 75,- kr. resten af året
 • Støttemedlemsskab 100,- årligt
 • Organisationsmedlemsskab 750,- kr. årligt

Om DUI-LEG og VIRKE

Skibet træskib båd sejlads DUI venner 2

DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende organisation for børn, unge og deres familier. Vores formål er at arbejde for at give børn og unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft.

Vi tager børn og unges rettigheder seriøst og tør være talerør for børn og unges rettigheder, når voksne glemmer dem.

Vi skaber fritid med mening og indhold for hele familien, og med aktiviteter og uddannelse på tværs af alle generationer på alle niveauer. Hos os er det ikke afgørende, hvad vi laver sammen, men kvaliteten af det, vi laver sammen.

Om DUI SKIBET

I juni 2019 blev der holdt stiftende generalforsamling ombord på Skibet. Her blev en ny bestyrelse valgt, og vedtægterne samt kontingentsatserne for Skibet som lokalafdeling i DUI-LEG og VIRKE blev vedtaget.

Arbejdet med at få Skibet optaget som lokalafdeling i DUI-LEG og VIRKE blev indledt i efteråret 2018, hvor det første spadestik blev taget til at få formuleret vedtægterne til en ny forening til formålet.

Bestyrelsen for DUI SKIBET er:

 • Formand, Peer Bonnemann Larsen
 • Kasserer, Arne Tejlgaard
 • Bestyrelsesmedlem, Torben Nielsen
 • Bestyrelsessuppleant, Hanne Mildahl Pedersen
 • Revisor, Rikke Torgersen
 • Revisorsuppleant, Vakant