• +45 40681197
 • skibet@skibet.net

DUI-LEG og VIRKEDUI-LEG og VIRKE

DUI-LEG og VIRKE, Skibet afdeling er en selvstændig lokalafdeling under børne- ungdoms- og familieorganisationen DUI-LEG og VIRKE.

Skibet træskib båd sejlads DUI venner 2
DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende børne-, ungdoms- og familieorganisation, der tilbyder aktiviteter for hele familien.

DUI-LEG og VIRKE, som Skibet er en del af, er en landsdækkende organisation for børn, unge og deres familier. Vores formål er at arbejde for at give børn og unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk fællesskab med aktiviteter som den bærende kraft.

DUI-LEG og VIRKE har til formål at fremme fællesskab, tolerance og solidaritet. Via aktiviteter, primært rettet mod børn og unge, arbejder DUI-LEG og VIRKE for at udvikle medlemmerne til at blive demokratiske medborger der tager medansvar i samfundet.

Skibets engagement i DUI-LEG og VIRKE flugter med Foreningen til Bevarelse af Skibet 1880s formål om, at tilbyde aktivitet med vedligehold og sejlads til personer, der interesserer sig for Skibet, eller som kan have særlig gavn af arbejdet eller sejladsen med ”Skibet”.

I 2019 deltager Skibet indtil videre i DUI-LEG og VIRKEs sommerstævne ved As Vig, Juelsminde fra d. 7. – 15. juli.

Kontingentsatser:

 • Enkeltmedlemsskab 150,- kr. årligt
 • Familiemedlemsskab 300,- kr. årligt
 • Intromedlemsskab 75,- kr. resten af året
 • Støttemedlemsskab 100,- årligt
 • Organisationsmedlemsskab 750,- kr. årligt

Om DUI-LEG og VIRKE, Skibet afdeling

Arbejdet med at få Skibet optaget som lokalafdeling i DUI-LEG og VIRKE blev indledt i efteråret 2018, hvor det første spadestik blev taget til at få formuleret vedtægterne til en ny forening til formålet.

I juni 2019 blev der holdt stiftende generalforsamling ombord på Skibet. Her blev en ny bestyrelse valgt, og vedtægterne samt kontingentsatserne for Skibet som lokalafdeling i DUI-LEG og VIRKE blev vedtaget.

Bestyrelsen for DUI-LEG og VIRKE, Skibet afdeling er:

 • Formand, Peer Bonnemann Larsen
 • Kasserer, Arne Tejlgaard
 • Bestyrelsesmedlem, Torben Nielsen
 • Bestyrelsessuppleant, Hanne Mildahl Pedersen
 • Revisor, Rikke Torgersen
 • Revisorsuppleant, Vakant

Kontakt Skibet

Kontakt os hør mere om, hvad et medlemskab af DUI-LEG og VIRKE, Skibet afdeling betyder for dig på:

Telefon: +45 40681197

Mail: skibet@skibet.net