• +45 40681197
  • skibet@skibet.net

Category ArchiveSlider

Skibet træskib båd sejlads

Skibet har strøget masterne

Skibets master er taget ned. Det gamle træskib Skibet skal nemlig på værft, så det er klar til sejlads i den nye sæson.

Skibet er på værft frem til den 31. maj, hvorefter det sejler til Holbæk. Her lægger træskibe fra hele landet til i forbindelse med Træskibs Sammenslutningens årlige Pinsetræf.

Skibet træskib båd sejlads
Sådan ser det ud, når master og tovværk er lagt ned. Til sommer bliver båd med mast og sejl igen søsat, så Skibet igen kan få vand under kølen.

Skibet skal på værft, så det kan blive klar til sejlads i den nye sæson. Derfor skal masterne på det gamle træskib tages ned. Det skete lørdag den 23. februar.

800 kg ballast blev ved lejligheden slæbt i land, og “Skibet” har hævet sig 20 cm i stævnen.

Skibet er et træskib for fulde sejl


Sådan så Skibet ud lørdag formiddag, før masterne blev taget ned. Det gamle træskib er bevaringsværdigt og støttes blandt andet af Skibsbevaringsfonden.

Arbejdet med at få master, sejl og anden ballast af Skibet tog det meste af formiddagen. Træskibet ligger nu som et pindsvin uden pigge i Aarhus Havn. Synet er en anelse vemodigt, når man helst vil se Skibet for fulde sejl.

2 kvinder og 4 mand arbejdede på at få træskibets master ned og rigget dem af Skibet. Al ballasten med sejl blev lagt op på land, inden der blev serveret frokost, øl, kaffen og kagerne.

Træskibet Skibet tages op i uge 10 – så er det foreløbigt slut med sejlads indtil senere på sæsonen.

Skib uden sejl – men kun i en periode

Sådan ser Skibet ud uden master. Træskibet med sejl og ror og hele molevitten skal på værft og tages snart op af vandet.

Skibet skal på værft i Løgstør. Værftet i Løgstør er eksperter i at renovere og vedligeholde ældre træskibe og gøre dem klar til sejlads.

Torsdag i uge 10 bliver skibet taget op af vandet med en kran og kørt til værftet. Så er det foreløbigt slut med sejlads i en periode, mens skibstømrerne på værftet får tilset Skibet.

Skibet er en båd af typen galease

Her kan man se, hvordan masterne på båden ser ud.
I modsætning til andre ældre træskibe, er den forreset mast højere end den bageste.

Skibet er en galease. Det er en type træskib, hvor den forreste mast er højere end den bageste og giver en anden form for sejlads end på andre både.

Når Skibet er klar til sejlads igen, så har sejlersæsonen for landets andre træskibe været i gang i noget tid. Forhåbentligt kan Skibet alligevel nå at være med til klassiske sejladser som Fyn Rundt, hvor rigtig mange gamle og bevaringsværdige træskibe og både deltager.


Skibet træskib båd sejlads

Skibet er en sejlende kulturarv

Skibet er Danmarks ældste galease. Skibet sejler for sejl Foreningen til bevarelse af Skibet 1880s formål er, at eje, administrere og sejle med Galeasen ”Skibet” af Århus.

Skibet støttes af Skibsbevaringsfonden

Skibet deltager i mange sejladser. Her ses Skibet i Flensborg Fjord til Romregatta

Skibet og andre ældre skibe støttes af Skibsbevaringsfonden, hvis fonden finder værdige til bevarelse. En stor del af de skibe, som Skibsbevaringsfonden støtter sejler for sejl.

Skibet sejler for sejl

Skibet er en båd af typen galease. Her ses skipper på Skibet, Peer Bonnemann

Skibet er et af Danmarks ældste sejlende klinkbyggede skibe af træ og sejler for sejl. Den maritime kulturarv er vigtig at bevare, fordi Danmark er en sejl-farende nation med stærke traditioner inden for skibe

Nye sejl på Skibet

Skibet har fået nye sejl. Det fik Skibet i foråret 2018. Her sejlede Skibet for sejl med andre skibe til den årlige romregatta i Flensborg. Skibet og de andre skibe sejlede alle for sejl, og de havde god vind. De nye sejl virker fremragende.

Se mere her om Skibet her:


Skibet træskib båd sejlads 2

Skibet – et træskib med muligheder

Skibet deltager ofte i træf med mange andre træskibe. Her sejles der til Romregatta i Flensborg Fjord.

Foreningen til bevarelse af Skibet 1880 har over vinteren skibsaftner hver tirsdag fra kl 17.00 til 21.00. I sommerhalvåret er der også god mulighed for sejlads.

Ud over et fælles måltid, bliver der udført nødvendige arbejder på “Skibet”. Vi er i gang med at lave aptering, der arbejdes på el ombord, der laves nyt ruf tag og nedgangskappe til forkahytten.

Der sejles ikke meget på denne årstid. Men i stedet for at sejle holder vi varmen på Skibet med sjove aktiviteter.

Skibet har sejlads igen til foråret

Sejlads i Flensborg Fjord. Sejlene skal helses på skibet, så båden får god vind.

På lørdag den 23. februar er der arbejdsdag på Skibet, hvor masterne skal tages ned, før det er klar til sejlads igen.

Vi mødes på “Skibet” kl 10.00, starter op og sejler over til kranen. Når vi er færdige, og masterne ligger på skibet, er der kage, kaffe og øl mm.

Skibet forliste i oktober 2014, hvor det sejlede fra Kiel til København. Det er reparationerne herfra, der skal gennemgås. Skibet er klar til sejlads igen til foråret.

Sejlads som i gamle dage på Skibet

Skibet træskib båd sejlads 2
Gamle både dufter af rigtigt håndværk. Det er en del af charmen ved at sejle med gamle træskibe, og Skibet har en lang historie på over 100 år.

Det dufter af tang og tjære, når rebene strammes og sejlene klargøres til sejlads. Storsejlet trimmes. og skipper råber, “alle mand på dæk”!

Under sejlads ombord på Skibet stopper skipper piben og duften af tobak sejler med vinden ud til andre skibe.

Der er altid godt humør under sejlads ombord på Skibet. Det kan man godt forstå, for det er dejligt at sejle for sejl!

Skibet er en bevaringsværdig båd af typen galease

Skibet træskib båd sejlads 1_1

Skibet er Danmarks ældste galease og er derfor bevaringsværdigt.

En galease betyder, at skibet har to master, og den forreste mast på båden er højere end den bageste på skibet. Det giver god vind i sejlene.

Derudover er Skibet klinkebygget. Det vil sige, at plankerne på skroget overlapper hinanden på båden. Det er en gammel byggeteknik, som går helt tilbage til vikingetiden.