AktiviteterSkibets aktiviteter for 2024

Skibsaftener hver tirsdag

Foreningen til bevarelse af Skibet 1880 har skibsaftner hver tirsdag hele året rundt fra kl. 18.00 til 22.00.

I sommerhalvåret er der god mulighed for sejlads, mens vi om vinteren primært gør båden sejlklar til den nye sæson.

Vedligeholdelsesplaner 2024:

En væsentlig del af Foreningen Skibet af 1880’s DNA er at vedligeholde Skibet i overensstemmelse med de metoder, materialer og håndværkstraditioner der er tidstypiske for et arbejdsskib omkring år 1900. Dette indebærer bl.a.:

  • Vi vedligeholder løbende dækket med tjære/ linolieblanding og efterfylder nådder med beg.
  • Vanternes klædning smøres med lab-salve, (en hjemmelavet blanding af trætjære, linoliefernis og kønrøg)
  • At vi bruger linoliemaling til alt malet træværk over vandlinien.

Større vedligeholdelsesprojekter:

I denne vinter er masterne taget ned med henblik på at føre dem tilbage til det udtryk de havde omkring år 1900. Dette indebærer at den nuværende Tonkin lak renses af og masterne istedet behandles med en blanding af trætjære og linolie. Dette er tidligere foretaget på vore bomme.

Vi har også bestilt nye sejl (forsejl, topsejl og mesan) som skal sys efter Skibsbevaringsfondets anvisninger.

Endeligt vil en væsentlig del af den løbende rig blive udskiftet med tovværk af tjæret hamp.

Skibets sejlplaner 2024: (er på vej)

Vi sejler aftensejladser i sæsonen, hver tirsdag fra 18 ~ 22

Herudover er et antal weekend sejladser under planlægning.

Skibet træskib båd sejlads 1
Jacob og Helene får en svømmetur fra stævnen på et af Skibets mange sejladser.

29. august: Pis Pot Cup, Aarhus

En stolt besætning på Skibet er netop kommet i land efter at have vundet Pis Pot Cup 2018. Det eftertragtede trofæ, pispotten, står bordet i sikre hænder hos dagens firemand store besætning, som sejlede båden først over målstregen.


Andre aktiviteter:

Vi har i Foreningen Skibet ambitioner om så vidt muligt at holde kontingentet på et niveau hvor alle kan være med.

Dette har vi de senere år kunnet gøre, bl.a. ved at nogle af medlemmerne har deltaget som frivillige ved arrangementer og dermed skabt indtægter til Skibets udvikling og drift.